رکورد قبلیرکورد بعدی

" منهاج الصالحین "


شناسگر رکورد : 455991
سرشناسه : ناظر? حسینی سیستانی، علی، ‎۱۳۰۹ -
عنوان و نام پديدآور : منهاج الصالحین [منبع الکترونیکی]/ علی الحسینی السیستانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۱.۷۸۶ MB)
نام فایل : 2709_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
منهاج الصالحین
2709_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
624.66 KB
85
85
نظرسنجی