رکورد قبلیرکورد بعدی

" منیه المرید فی آداب المفید و المستفید "


شناسگر رکورد : 455998
سرشناسه : ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۹۱۱ - ‏۹۶۶ق.‬735892
عنوان و نام پديدآور : منیه المرید فی آداب المفید و المستفید [منبع الکترونیکی]/ تالیف زین‌الدین‌بن علی العاملی المعروف بالشهید الثانی؛ تحقیق رضا مختاری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۴۴ KB)
نام فایل : 496_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
منیه المرید فی آداب المفید و المستفید
496_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
665.99 KB
85
85
نظرسنجی