رکورد قبلیرکورد بعدی

" مؤتمر علماء بغداد "


شناسگر رکورد : 456001
سرشناسه : اب‍ن‌ ع‍طی‍ه‌، م‍ق‍ات‍ل‌، - ۵۰۵ق‌.661566
عنوان و نام پديدآور : مؤتمر علماء بغداد [منبع الکترونیکی]/ مقاتل ابن عطیه
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۴۶ KB)
نام فایل : 10223_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مؤتمر علماء بغداد
10223_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
92.96 KB
85
85
نظرسنجی