رکورد قبلیرکورد بعدی

" موش و گربه "


شناسگر رکورد : 456007
سرشناسه : ع‍ب‍ی‍دزاک‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌، -۷۷۲ق‌.745073
عنوان و نام پديدآور : موش و گربه [منبع الکترونیکی]/ عبیدالله عبیدزاکانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی PHP
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۰ KB)
نام الکترونيکي : 4800_1.html
نام فایل : 4800_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی