رکورد قبلیرکورد بعدی

" مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه "


شناسگر رکورد : 456012
سرشناسه : مترجم? فقیه ایمانی، مهدی
عنوان و نام پديدآور : مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه [منبع الکترونیکی]/ تالیف مهدی فقیه ایمانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۸۶ KB)
نام فایل : 1728_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی