رکورد قبلیرکورد بعدی

" نجاشی راوی‌شناس بزرگ "


شناسگر رکورد : 456025
سرشناسه : ام‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌671477
عنوان و نام پديدآور : نجاشی راوی‌شناس بزرگ [منبع الکترونیکی]/ محمدحسن امانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۶۲ KB)
نام فایل : 2457_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نجاشی راوی‌شناس بزرگ
2457_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
149.04 KB
85
85
نظرسنجی