رکورد قبلیرکورد بعدی

" نحو انقاذ التاریخ الاسلامی "


شناسگر رکورد : 456027
سرشناسه : م‍ال‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌776215
عنوان و نام پديدآور : نحو انقاذ التاریخ الاسلامی [منبع الکترونیکی]/ حسن بن فرحان المالکی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۷۳ KB)
نام فایل : 1044_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نحو انقاذ التاریخ الاسلامی
1044_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
377.94 KB
85
85
نظرسنجی