رکورد قبلیرکورد بعدی

" نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه "


شناسگر رکورد : 456038
سرشناسه : ف‍اض‍ل‌ م‍ق‍داد، م‍ق‍داد ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، -۸۲۶ق‌.750839
عنوان و نام پديدآور : نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه [منبع الکترونیکی]/ تالیف مقدادبن عبدالله السیوری الحلی؛ باهتمام محمود المرعشی؛ تحقیق عبداللطیف الکوهکمری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۸۸ KB)
نام فایل : 332_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه
332_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
722.80 KB
85
85
نظرسنجی