رکورد قبلیرکورد بعدی

" نقش ایمه در احیاء دین "


شناسگر رکورد : 456069
سرشناسه : عسکری، مرتضی، ‎۱۲۹۳ -
عنوان و نام پديدآور : نقش ایمه در احیاء دین [منبع الکترونیکی]/ مرتضی عسکری؛ تنظیم از محمد علی جاودان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۴ بایگانی: ۶۴۲ KB)
نام الکترونيکي : 2454_8.html
نام فایل : 2454_8.doc
نام الکترونيکي : 2454_9.html
نام فایل : 2454_9.doc
نام الکترونيکي : 2454_10.html
نام فایل : 2454_10.doc
نام الکترونيکي : 2454_11.html
نام فایل : 2454_11.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی