رکورد قبلیرکورد بعدی

" نکاتی چند درباره چکیده و چکیده نویسی "


شناسگر رکورد : 456078
سرشناسه : مساوات، جلال‌الدین، ‎۱۳۱۴ -
عنوان و نام پديدآور : نکاتی چند درباره چکیده و چکیده نویسی [منبع الکترونیکی]/ جلال مساوات
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی PHP
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۰۸ KB)
نام الکترونيکي : 4715_1.html
نام فایل : 4715_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی