رکورد قبلیرکورد بعدی

" نماد و اسطوره در عرصه توحید و شرک "


شناسگر رکورد : 456085
سرشناسه : پ‍ارس‍ا، ح‍م‍ی‍د685769
عنوان و نام پديدآور : نماد و اسطوره در عرصه توحید و شرک [منبع الکترونیکی]/ تالیف حمید پارسا ؛مقدمه جوادی آملی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۸ KB)
نام فایل : 1791_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نماد و اسطوره در عرصه توحید و شرک
1791_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
23.76 KB
85
85
نظرسنجی