رکورد قبلیرکورد بعدی

" نهایه المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام "


شناسگر رکورد : 456101
عنوان و نام پديدآور : نهایه المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام [فی مسایل الحلال و الحرام جعفر بن حسن محقق حلی] [منبع الکترونیکی]/ تالیف محمد العاملی؛ تحقیق مجتبی العراقی، علی‌پناه الاشتهاردی، حسین الیزدی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شارح? موسوی عاملی، محمد بن علی، ۹۴۶ - ‎۱۰۰۹ق
زبان اثر : ara
کشور محل نشر يا توليد : IR
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : IRم‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
دسترسي و محل الکترونيکي : شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
: داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۲۵۸ KB)
: 80_1.doc
: 80_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نهایه المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام
80_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
494.40 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نهایه المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام
80_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
723.32 KB
85
85
نظرسنجی