رکورد قبلیرکورد بعدی

" نهضه المهدی: فی ضوء فلسفه التاریخ "


شناسگر رکورد : 456113
سرشناسه : مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹ - ‎۱۳۵۸
عنوان و نام پديدآور : نهضه المهدی: فی ضوء فلسفه التاریخ [منبع الکترونیکی]/ مرتضی مطهری؛ تعریب محمد علی آذرشب
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98 با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۷ KB)
نام الکترونيکي : 4546_1.html
نام فایل : 4546_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی