رکورد قبلیرکورد بعدی

" وصول الاخیار الی اصول الاخبار "


شناسگر رکورد : 456129
سرشناسه : ع‍ام‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د، ۹۱۸-۹۸۴ق‌.743229
عنوان و نام پديدآور : وصول الاخیار الی اصول الاخبار [منبع الکترونیکی]/ تألیف حسین بن عبد الصمد العاملی؛ تحقیق عبد اللطیف الکوهکمری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۷۴ KB)
نام فایل : 497_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
وصول الاخیار الی اصول الاخبار
497_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
256.19 KB
85
85
نظرسنجی