رکورد قبلیرکورد بعدی

" ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ (ح‍دود اخ‍ت‍ی‍ارات‌ و وظای‍ف‌) "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 456145
شماره مدرک : ‎۱‎۸‎۳‎۰‎۱‎۵‎۰
رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۲۳/۸‏‫‬‮‭‭/ش‌۸۶و۸ ۱۳۸۸
شابک : ‏‫۱۰۰۰۰ ریال:‬‏‫‬‭978-964-2788-91-0
سرشناسه : ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
عنوان و نام پديدآور : ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ (ح‍دود اخ‍ت‍ی‍ارات‌ و وظای‍ف‌) [کتاب]/ م‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌‌.
وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌: کانون اندیشه جوان.، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری : ۱۰۰ص.: ۹X۱۹/۵س.م
يادداشتهاي مربوط به ويراست : چاپ قبلی : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر ، ۱۳۷۸.
: چاپ دوم
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۹۵] - ۹۶
موضوع : ولایت فقیه
: ‏‫رهبری (اسلام)‬
شناسه افزوده : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. کانون اندیشه جوان
نوع فرمت الکترونيکي : PDF
روش دستيابي : شبکه جهانی وب
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ولایت فقیه (حدود اختیارات و وظایف)
2229_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
119.15 KB
85
85
نظرسنجی