رکورد قبلیرکورد بعدی

" و من الحوار اکتشفت الحقیقة "


شناسگر رکورد : 456152
سرشناسه : آل‌قطیط، هشام
عنوان و نام پديدآور : و من الحوار اکتشفت الحقیقة [منبع الکترونیکی]/ هشام آل قطیط
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎1 متن الکترونیکی: بایگانی html
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از خود منبع
: داده الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۹۷ KB)
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام فایل : 2056_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
و من الحوار اکتشفت الحقیقة
2056_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
516.59 KB
85
85
نظرسنجی