رکورد قبلیرکورد بعدی

" هدایتگران راه نور - زندگانی امام جعفر صادقعلیه السلام "


شناسگر رکورد : 456158
سرشناسه : مدرسی، محمدتقی، ‎۱۹۴۵ -
عنوان و نام پديدآور : هدایتگران راه نور - زندگانی امام جعفر صادقعلیه السلام [منبع الکترونیکی]/ محمدتقی مدرسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
نام الکترونيکي : ۱۰۲۱۳_۱
نوع فرمت الکترونيکي : html
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۲۱ KB)
نام فایل : 10213_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی