رکورد قبلیرکورد بعدی

" هدایه العباد "


شناسگر رکورد : 456167
سرشناسه : صافی، لطف‌الله، ‎۱۲۹۷ -
عنوان و نام پديدآور : هدایه العباد [منبع الکترونیکی]/ فتاوی لطف‌الله الصافی الگلپایگانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون عربی
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۸۳۸ KB)
نام فایل : 255_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
هدایه العباد
255_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
644.93 KB
85
85
نظرسنجی