رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاحادیث الطوال "


شناسگر رکورد : 456237
سرشناسه : طب‍ران‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۲۶۰-۳۶۰ق‌.741552
عنوان و نام پديدآور : الاحادیث الطوال [منبع الکترونیکی]/ تألیف: أبی القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی؛ تحقیق مصطفی عبد القادر عطا دار
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۴۹ KB)
نام فایل : 684_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاحادیث الطوال
684_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
148.41 KB
85
85
نظرسنجی