رکورد قبلیرکورد بعدی

" التعدیل و التجریح "


شناسگر رکورد : 456251
سرشناسه : ب‍اج‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ب‍ن‌ خ‍ل‍ف‌، ‏‫۴۰۳ - ‏۴۷۴ق.‬675711
عنوان و نام پديدآور : التعدیل و التجریح [منبع الکترونیکی]/ أبی الولید سلیمان بن خلف بن سعد ابن أیوب الباجی المالکی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۹۸۸ KB)
نام فایل : 966_1.doc
نام فایل : 966_2.doc
نام فایل : 966_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
التعدیل و التجریح
966_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
270.86 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
التعدیل و التجریح
966_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
287.90 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
التعدیل و التجریح
966_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
450.22 KB
85
85
نظرسنجی