رکورد قبلیرکورد بعدی

" الضعفاء الصغیر "


شناسگر رکورد : 456276
سرشناسه : ب‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۹۴-۲۵۶ق‌.677666
عنوان و نام پديدآور : الضعفاء الصغیر [منبع الکترونیکی]/ محمد بن اسماعیل البخاری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۳ KB)
نام فایل : 946_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الضعفاء الصغیر
946_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
61.54 KB
85
85
نظرسنجی