رکورد قبلیرکورد بعدی

" الگوهای رفتاری امام علی (ع) و اخلاق اسلامی "


شناسگر رکورد : 456296
سرشناسه : دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د710780
عنوان و نام پديدآور : الگوهای رفتاری امام علی (ع) و اخلاق اسلامی [منبع الکترونیکی]/ محقق و نویسنده: محمد دشتی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۲۰ KB)
نام فایل : 1731_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الگوهای رفتاری امام علی (ع) و اخلاق اسلامی
1731_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
303.40 KB
85
85
نظرسنجی