رکورد قبلیرکورد بعدی

" المسایل الجارودیة "


شناسگر رکورد : 456309
سرشناسه : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ‏‫۳۳۶ -‏ ۴۱۳ق.‬784346
عنوان و نام پديدآور : المسایل الجارودیة [منبع الکترونیکی]/ تألیف الامام الشیخ المفید محمد بن محمد بن نعمان ابن المعلم ابی عبد الله العکبری البغدادی؛ تحقیق محمد کاظم مدیر شانجی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۷ KB)
نام فایل : 419_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المسایل الجارودیة
419_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
53.21 KB
85
85
نظرسنجی