رکورد قبلیرکورد بعدی

" الناسخ والمنسوخ "


شناسگر رکورد : 456320
سرشناسه : اب‍ن‌ ح‍زم‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫، ۳۸۴‬-‏۴۵۶ق.661341
عنوان و نام پديدآور : الناسخ والمنسوخ [منبع الکترونیکی]/ علی بن احمد ابن حزم؛ تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۸۰ KB)
نام فایل : 830_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الناسخ والمنسوخ
830_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
150.09 KB
85
85
نظرسنجی