رکورد قبلیرکورد بعدی

" اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق "


شناسگر رکورد : 456329
سرشناسه : قایدان، اصغر
عنوان و نام پديدآور : اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق [منبع الکترونیکی]/ نویسنده: اصغر قایدان
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۵۸ KB)
نام فایل : 1468_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق
1468_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
70.69 KB
85
85
نظرسنجی