رکورد قبلیرکورد بعدی

" انسان و مادیگری "


شناسگر رکورد : 456336
سرشناسه : قطب، محمد، ۱۹۰۳ - ‎۱۹۶۶
عنوان و نام پديدآور : انسان و مادیگری [منبع الکترونیکی]/ تألیف : محمد قطب؛ ترجمه و توضیحات: هادی خسروشاهی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۵۶ MB)
نام فایل : 1394_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
انسان و مادیگری
1394_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
536.28 KB
85
85
نظرسنجی