رکورد قبلیرکورد بعدی

" بانوی کربلا(حضرت زینب علیهاالسلام) "


شناسگر رکورد : 456346
سرشناسه : ص‍در، رض‍ا738738
عنوان و نام پديدآور : بانوی کربلا(حضرت زینب علیهاالسلام) [منبع الکترونیکی]/ اثر : رضا صدر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۲۹ KB)
نام فایل : 1458_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بانوی کربلا(حضرت زینب علیهاالسلام)
1458_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
241.21 KB
85
85
نظرسنجی