رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاریخ عاشورا "


شناسگر رکورد : 456351
سرشناسه : آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫۱۲۹۴ - ‏۱۳۴۳.‬660347
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاریخ عاشورا [منبع الکترونیکی]/ مولف: محمدابراهیم آیتی؛ به کوشش مهدی انصاری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۵۲۷ KB)
نام فایل : 1554_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی