رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبلیغ در قرآن و حدیث "


شناسگر رکورد : 456372
سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۵ -‏778942
عنوان و نام پديدآور : تبلیغ در قرآن و حدیث [منبع الکترونیکی]/ تألیف: محمد محمدی ریشهری؛ ترجمه: علی نصیری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۸۵ KB)
نام فایل : 1680_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تبلیغ در قرآن و حدیث
1680_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
275.25 KB
85
85
نظرسنجی