رکورد قبلیرکورد بعدی

" ترکة النبی (ص) "


شناسگر رکورد : 456379
سرشناسه : آزادی، حماد بن اسحاق، ۱۹۹ - ‎۲۶۷ق
عنوان و نام پديدآور : ترکة النبی (ص) [منبع الکترونیکی]/ حماد بن اسحاق آزادی؛ تحقیق: اکرم ضیاء عمری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۵ KB)
نام فایل : 618_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ترکة النبی (ص)
618_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
69.62 KB
85
85
نظرسنجی