رکورد قبلیرکورد بعدی

" چهل داستان در باره نماز و نماز گزاران "


شناسگر رکورد : 456412
سرشناسه : ب‍ه‍ت‍اش‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌683564
عنوان و نام پديدآور : چهل داستان در باره نماز و نماز گزاران [منبع الکترونیکی]/ تنظیم و گرد آوری: یدالله بهتاش
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۷ KB)
نام فایل : 1631_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
چهل داستان در باره نماز و نماز گزاران
1631_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
53.47 KB
85
85
نظرسنجی