رکورد قبلیرکورد بعدی

" چهل داستان و چهل حدیث از امام زمان علیه السلام "


شناسگر رکورد : 456420
سرشناسه : صالحی، عبدالله
عنوان و نام پديدآور : چهل داستان و چهل حدیث از امام زمان علیه السلام [منبع الکترونیکی]/ مؤلف: عبدالله صالحی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۷۳ KB)
نام فایل : 1619_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی