رکورد قبلیرکورد بعدی

" دوازده امام در منابع اهل سنت "


شناسگر رکورد : 456494
سرشناسه : زی‍ن‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌723215
عنوان و نام پديدآور : دوازده امام در منابع اهل سنت [منبع الکترونیکی]/ غلام حسین زینلی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۰۳ KB)
نام فایل : 1673_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
دوازده امام در منابع اهل سنت
1673_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
100.42 KB
85
85
نظرسنجی