رکورد قبلیرکورد بعدی

" دو مکتب در اسلام "


شناسگر رکورد : 456498
سرشناسه : عسکری، مرتضی
عنوان و نام پديدآور : دو مکتب در اسلام [منبع الکترونیکی]/ نویسنده: مرتضی عسکری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۲.۱۲ MB)
نام فایل : 1513_1.doc
نام فایل : 1513_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
دو مکتب در اسلام
1513_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
743.37 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
دو مکتب در اسلام
1513_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.01 MB
85
85
نظرسنجی