رکورد قبلیرکورد بعدی

" زندگانی سفیر حسین علیه السلام مسلم بن عقیل علیه السلام "


شناسگر رکورد : 456532
سرشناسه : حامدین، محمدعلی
عنوان و نام پديدآور : زندگانی سفیر حسین علیه السلام مسلم بن عقیل علیه السلام [منبع الکترونیکی]/ نویسنده: محمد علی حامدین
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۶۲۷ KB)
نام فایل : 1523_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی