رکورد قبلیرکورد بعدی

" طبقات الکبری "


شناسگر رکورد : 456575
سرشناسه : اب‍ن‌ س‍ع‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍د‏‫، ۱۶۸‬-‏۲۳۰ق.661429
عنوان و نام پديدآور : طبقات الکبری [منبع الکترونیکی]/ محمد بن سعد ابن سعد
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۸ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎8 بایگانی: ۴.۴۲ MB)
نام فایل : 938_1.doc
نام فایل : 938_2.doc
نام فایل : 938_3.doc
نام فایل : 938_4.doc
نام فایل : 938_5.doc
نام فایل : 938_6.doc
نام فایل : 938_7.doc
نام فایل : 938_8.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
طبقات الکبری
938_8.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
584.31 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
طبقات الکبری
938_7.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
527.75 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
طبقات الکبری
938_6.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
406.55 KB
85
85
نظرسنجی