رکورد قبلیرکورد بعدی

" عاشورا در فقه "


شناسگر رکورد : 456580
سرشناسه : مرتضوی، ضیاء، ‎۱۳۳۷ -
عنوان و نام پديدآور : عاشورا در فقه [منبع الکترونیکی]/ اثر : سیدضیاء مرتضوی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۹۹ KB)
نام فایل : 1443_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عاشورا در فقه
1443_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
113.93 KB
85
85
نظرسنجی