رکورد قبلیرکورد بعدی

" عاقبت بخیران عالم "


شناسگر رکورد : 456581
سرشناسه : ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د744579
عنوان و نام پديدآور : عاقبت بخیران عالم [منبع الکترونیکی]/ نویسنده: علی محمد عبداللهی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۷۵۱ KB)
نام فایل : 1634_1.doc
نام فایل : 1634_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عاقبت بخیران عالم
1634_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
209.24 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عاقبت بخیران عالم
1634_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
373.30 KB
85
85
نظرسنجی