رکورد قبلیرکورد بعدی

" مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت "


شناسگر رکورد : 456689
سرشناسه : خسروشاهی، هادی، ۱۳۱۷ - ‎۱۳۷۶
عنوان و نام پديدآور : مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت [منبع الکترونیکی]/ تألیف و ترجمه : هادی خسروشاهی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۶.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۵۸ MB)
نام فایل : 1396_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت
1396_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
481.98 KB
85
85
نظرسنجی