رکورد قبلیرکورد بعدی

" عبرت های عاشورا "


شناسگر رکورد : 456778
سرشناسه : خ‍ات‍م‍ی‌، اح‍م‍د،‏‫ ۱۳۳۹ - ‏704741
عنوان و نام پديدآور : عبرت های عاشورا [منبع الکترونیکی]/ احمد خاتمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۴۵۹ KB)
نام فایل : 4459_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عبرت های عاشورا
4459_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
212.74 KB
85
85
نظرسنجی