رکورد قبلیرکورد بعدی

" اختیار معرفة الرجال "


شناسگر رکورد : 456812
سرشناسه : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۳۸۵-۴۶۰ق‌.741993
عنوان و نام پديدآور : اختیار معرفة الرجال [منبع الکترونیکی]/ محمد بن حسن طوسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: فارسی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۱.۹۱ MB)
نام الکترونيکي : 2886_1.html
نام فایل : 2886_1.doc
نام الکترونيکي : 2886_2.html
نام فایل : 2886_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی