رکورد قبلیرکورد بعدی

" اختلاف الحدیث "


شناسگر رکورد : 456882
سرشناسه : ش‍اف‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌، ۱۵۰-۲۰۴ق‌.731168
عنوان و نام پديدآور : اختلاف الحدیث [منبع الکترونیکی]/ محمد بن ادریس شافعی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۷۴ KB)
نام فایل : 567_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
اختلاف الحدیث
567_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
283.71 KB
85
85
نظرسنجی