رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاعتصام "


شناسگر رکورد : 456975
سرشناسه : ش‍اطب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌، - ۷۹۰ق‌.731102
عنوان و نام پديدآور : الاعتصام [منبع الکترونیکی]/ ابراهیم بن موسی شاطبی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۸۱۵ KB)
نام فایل : 10966_1.doc
نام فایل : 10966_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاعتصام
10966_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
475.75 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الاعتصام
10966_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
541.24 KB
85
85
نظرسنجی