رکورد قبلیرکورد بعدی

" الاقتراح فی بیان الاصطلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدوده من الصحاح "


شناسگر رکورد : 456979
سرشناسه : اب‍ن‌ دق‍ی‍ق‌ ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‏‫، ۶۲۵‬-‏۷۰۲ق.661388
عنوان و نام پديدآور : الاقتراح فی بیان الاصطلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدوده من الصحاح [منبع الکترونیکی]/ محمد بن علی ابن دقیق عید
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱۰۰ KB)
نام فایل : 10899_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی