رکورد قبلیرکورد بعدی

" الامام علی(ع) "


شناسگر رکورد : 456999
سرشناسه : رح‍م‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۸ -715685
عنوان و نام پديدآور : الامام علی(ع) [منبع الکترونیکی]/ احمد رحمانی همدانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۴۸۰ KB)
نام فایل : 540_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الامام علی(ع)
540_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
526.60 KB
85
85
نظرسنجی