رکورد قبلیرکورد بعدی

" البرهان فی اصول الفقه "


شناسگر رکورد : 457030
سرشناسه : ام‍ام‌ ال‍ح‍رم‍ی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۱۹-۴۷۸ق‌.671159
عنوان و نام پديدآور : البرهان فی اصول الفقه [منبع الکترونیکی]/ عبدالملک بن عبدالله امام الحرمین
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۸۲۲ KB)
نام فایل : 10900_1.doc
نام فایل : 10900_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البرهان فی اصول الفقه
10900_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
448.80 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
البرهان فی اصول الفقه
10900_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
437.43 KB
85
85
نظرسنجی