رکورد قبلیرکورد بعدی

" البیان و التعریف فی أسباب ورود الحدیث الشریف "


شناسگر رکورد : 457032
سرشناسه : اب‍ن‌ ح‍م‍زه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، ۱۰۵۴‬-‏۱۱۲۰ق.661349
عنوان و نام پديدآور : البیان و التعریف فی أسباب ورود الحدیث الشریف [منبع الکترونیکی]/ ابراهیم بن محمد ابن حمزه حسینی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۲ بایگانی: ۸۰۰ KB)
نام فایل : 3927_1.doc
نام فایل : 3927_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی