رکورد قبلیرکورد بعدی

" التبیین لاسماء المدلسین "


شناسگر رکورد : 457039
سرشناسه : س‍ب‍ط‌ب‍ن‌ ع‍ج‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،‏‫ ۷۵۳ - ‏۸۴۱ق‌.‏‬725113
عنوان و نام پديدآور : التبیین لاسماء المدلسین [منبع الکترونیکی]/ ابراهیم بن محمد سبط بن عجمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۴ KB)
نام فایل : 982_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
التبیین لاسماء المدلسین
982_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
40.05 KB
85
85
نظرسنجی