رکورد قبلیرکورد بعدی

" السیف الصقیل ردابن زنجفیل "


شناسگر رکورد : 457151
سرشناسه : س‍ب‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍اف‍ی‌،‏‫ ‏‫۶۸۳ -‏ ‏‏۷۵۶ق.‬‏‬725150
عنوان و نام پديدآور : السیف الصقیل ردابن زنجفیل [منبع الکترونیکی]/ علی بن عبدالکافی سبکی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۳۲۰ KB)
نام فایل : 747_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
السیف الصقیل ردابن زنجفیل
747_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
345.52 KB
85
85
نظرسنجی