رکورد قبلیرکورد بعدی

" الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم "


شناسگر رکورد : 457166
سرشناسه : ن‍ب‍اطی‌ ع‍ام‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۹۱-۸۷۷ق‌.793327
عنوان و نام پديدآور : الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم [منبع الکترونیکی]/ علی بن یونس بیاضی؛ محقق: محمد باقر بهبودی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۳ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۳ بایگانی: ۱.۳۴ MB)
نام فایل : 491_1.doc
نام فایل : 491_2.doc
نام فایل : 491_3.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
491_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
434.72 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
491_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
524.67 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
491_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
528.03 KB
85
85
نظرسنجی